ENØK i leietakerarealer

20

feb
ons
13:17

ENØK i leietakerarealer

Som en følge av BIs miljøsatsing har BI fra og med 2006 innført flere ENØK-tiltak hvert år i BI-bygget. Dette har også effekt for leietakerarealene i A og D blokken og skal i tillegg til å gi en god miljøprofil, gi lavere felleskostnader. 

BI-bygget i Nydalen er tilpasset energivennlig oppvarming og kjøling gjennom vår tilknytning til Nydalen Energisentral AS, som er et jordvarmebasert energisystem som både varmer og kjøler bygget. BI-bygget har også ivaretatt hensyn til energibesparende løsninger.

Det vil imidlertid fortsatt være mulig å redusere energiforbruket i bygget gjennom aktiv styring av energibruken. Facility har siden 2008 tatt i bruk et energioppfølgingsprogram som bistår avdelingen i dette arbeidet. Det arbeides parallelt med å se på konkrete tiltak for å spare energi:

  • Alle som har egne kontorer eller som sitter på steder der lyset kan slås av manuelt blir oppfordret til å slå av lyset når plassen forlates.
  • Egne brytere er plassert i hvit grensestav ved vinduet i alle kontorer.
  • Det oppfordres likeledes til å slå av pc-er ved endt arbeidstid

Leietakere kan melde inn endringer i lystider, f.eks. i forbindelse med ferieavvikling. Ønskes lys utover den oppsatte tiden, benyttes overtidsbrytere via overtidspanel (plassert ved heis og i fellesområde). Disse gir lys i din sone to og to timer ad gangen.

Driftstiden på ventilasjonsanleggene vil i feriene bli satt ned, men dog uten at dette skal gå på bekostning av inneklimaet i bygget.

Ansvarlig for ENØK i Facility er Dag Håvard Bergersen, mail adressen er dag.h.bergersen@bi.no.


Last Modified: 10.03.2015 13:48