BI Internship Bachelor

20

feb
ons
12:30

Opptakskrav Bachelor

Få med deg denne muligheten til å bli kjent med spennende bedrifter og få prøvd ut teori i praksis. Erfaringen vil ofte gi deg et konkurransefortrinn når du senere skal inn på arbeidsmarkedet for fullt. For opptak til bachelor Internship vektlegges:


 
  • Karaktersnitt minimum C og god studieprogresjon. Studenter blir vurdert med opptil to hengefag, men det gis ingen garanti for opptak. Har studenter hengefag eller dårligere karaktersnitt, så bør BI Internship koordinatorer kontaktes per e-post (karriereservice@bi.no). Kravet er veiledende og vil vurderes helhetlig i forhold til øvrige krav og søkere.
  • Jobbe for gode karakterer! Siden det er begrenset antall plasser, vil studentenes karakterer bli vurdert i seleksjonsprosessen.
  • Skrive CV og motivasjonsbrev. Ditt motivasjonsbrev skal gi en begrunnelse for valg av bedrift og faglig relevans av arbeidsoppgaver samt et innblikk i dine interesser med hensyn til området eller bransjen du ønsker å få erfaring fra. Du bør fortelle hvorfor du søker BI internship som valgkurs, om deg selv og din motivasjon.
  • God og gjennomarbeidet læringskontrakt fra bedrift (mal under "søknadsprosess Bachelor"). Kontrakten skal angi arbeidsoppgaver, nytteverdi for bedriften og læringsmål for studenten, og navn på kontaktperson i bedriften. Vi vurderer bedriften i forhold til visse bedriftskriterier (se "Krav til bedrift"), samt dine akademiske resultater i fag som vil være relevante for å løse arbeidsoppgaver formulert i læringskontrakten.
  • Søk innen fristen. Søknaden din blir ikke vurdert hvis du ikke søker til BI innen fristen. Fristen for BBA og Siviløkonomer er 1. november og fristen for de fleste andre Bachelorlinjer (unntatt Eiendomsmegling, Internasjonal Markedsføring, Revisjon og Regnskap) er 20. april. 

Og husk – du kan alltid bruke Karriereservice ved Campus OsloCampus Trondheim, Campus Stavanger og Campus Bergen for spørsmål om opptakskravene. 

Last Modified: 12.04.2018 08:56