​​​​​

Ny studentportal


BI har lansert ny studentportal og @BI avvikles.
Gå til studentportalen →​​​​​​​​​​​New student portal


BI has launched a new student portal. @BI is discontinued.
Go to the student portal →​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​