Regnskap og revisjon

15

Feb
Fri
22:13

Masteroppgave i regnskap og revisjon


​Her finner du retningslinjer for arbeid med Masteroppgave i regnskap og revisjon. De samme regler for thesis-arbeid som for de andre masterprogrammene gjelder, men det er en del unntak, blant annet at preliminary thesis report ikke skal leveres. Det er viktig å sette seg inn i informasjonen som gjelder arbeidet med din thesis.

På disse sidene finner du spesifikk informasjon som gjelder Master i regnskap og revisjon. Vær oppmerksom på at du må sette deg inn i gjeldende regler og retningslinjer.

Generell informasjon om Masteroppgaven for alle studieretninger er tilgjengelig på egne sider her på @BI.

 

GRA 1920 Masteroppgave - 30 studiepoeng:

En mastergrad omfatter et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng (se Masterforskriften § 6). Studenter med en 3-årig bachelorgrad skriver denne masteroppgaven.

Se kursbeskrivelsen (følg link i overskriften) for detaljer i evaluering og innleveringsfrister. Du finner mer informasjon om GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon her.

GRA 1960 Masteroppgave - 10 studiepoeng:

Enkelte studenter som tas opp på Master i regnskap og revisjon (MSRR), har tidligere gjennomført studier på masternivå som omfatter et selvstendig arbeid. Dette kan etter gjeldende regler godskrives som selvstendig arbeid også på MSRR. Se Masterforskriften § 6. Studentene vil etter godkjenning skrive en oppgave som er videreført fra tidligere oppgave.

Se kursbeskrivelsen (følg link i overskriften) for nærmere detaljer. Du finner mer informasjon om GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon - påbyggingsoppgave her.

 

Last Modified: 03/04/2018 14:43