From BI-Bachelor to BI-Master

15

Feb
Fri
22:55

From BI-Bachelor to BI-Master


The following information is applicable to BI Bachelor students interested in applying to a Master of Science programme.

BI-students in the 3-year Bachelor programmes at BI

Students planning to apply to a Master of Science degree after completing a bachelor programme at BI should examine the admission requirements for the various programmes. In some cases,  it is recommended that students select specific elective courses to prepare you for the master studies.

Important conditions for this guide:
- the instructions are for the bachelor programmes that are completed within the nominal length of study from 2014 to 2017 .
- students who have been on leave, spent extended time (i.e. enrolled earlier than autumn 2014) , participated in exchange, postponed courses/exams, has been recognized courses from other campuses, been readmitted etc, will in some cases have to take extra courses. Please contact the study coordinator for your programme for personal guidance.

Please click on your bachelor programme below for a detailed description of your master options at BI. The text for BBA is in English, the others in Norwegian.
Bachelor of Business Administration (BBA)

Qualifies for:

 • MSc in Finance
 • MSc in Business with Siviløkonom title*
 • MSc in Business with Siviløkonom title* – QTEM Network
  • This programme has special admission requirements.

   * Students enrolled in a double degree/pathway in BBA may      not qualify for the Siviløkonom title
 • MSc Strategic Marketing Management and MSc in Leadership and Organisational Psychology
  • We recommend that you attend the following preparatory courses:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Preparatory courses for the Master of Science programmes are offered free of charge. The courses, delivered in English, start in early August before the semester starts. The preparatory courses will help you get a head start on your studies at the Master of Science level. Read more about the preparatory courses here.  

You have additional requirements to qualify for:

 • Master of Professional Accountancy (Master i Regnskap og Revisjon)
  • Proficiency in Norwegian is necessary to succeed in this programme.
  • If your mother-tongue is not a Nordic language you must submit proof of proficiency in Norwegian (Bergenstesten or equivalent).


 

Bachelor i Eiendomsmegling

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler å følge forkurset:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
  • Må ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi (SØK) eller bedriftsøkonomi (BØK)
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og bør regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Vi anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta et minimum ett ekstra fag innenfor metode
  • Kurset "Oppgjør av eiendomshandler" regnes som et bedriftsøkonomisk kurs, da hovedvekten på kurset er regnskap og økonomi med litt jus i tillegg. Man behøver da ikke flere bedriftsøkonomiske kurs for å dekke fagkravene.
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi (eks. Anvendt mikro)
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques


Bachelor i Entreprenørskap og økonomi

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management and Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
  • Det finnes teoretiske muligheter for at studenter fra disse to programmene kan kvalifisere for opptak til master i regnskap og revisjon. Studenter fra disse studiene må imidlertid bruke alle valgkursene og ta minimum ett tilleggskurs i JUS/BØK/SØK for å kvalifisere (til sammen 3 - 4 kurs).  Vi anbefaler å be om veiledning.
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og bør regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta et minimum ett ekstra fag innenfor metode og ett ekstra bedriftsøkonomisk kurs for å fylle de formelle fagkravene for opptak
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi (eks. Anvendt mikro)
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques

 


 

Bachelor i Finans

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
 • Master i Finans / MSc in Finance
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel – QTEM Network
  • Programmet har særskilte opptakskrav
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Iberegnet programkursene i finans, vil studentene fylle de formelle fagkravene
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi i tillegg til de obligatoriske
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques

 

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  


 

Bachelor i Internasjonal Markedsføring

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
  • Vil måtte ta mange fag ekstra og må regne med ekstra studietid. Be om personlig veiledning dersom dette er aktuelt.
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og bør regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet.
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode. Må ta matematikk da dette er et fagkrav
  • Må ta minimum to ekstra bedriftsøkonomiske (BØK) kurs (15 studiepoeng)
  • Må ta minimum ett ekstra samfunnøkonomisk (SØK) kurs. 
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta enda ett samfunnsøkonomisk kurs i tillegg til det obligatoriske kurset de må ta (eks. anvent mikro). Dette er fordi makroøkonomikurs i markedsføringsprogrammene er ikke like kvantitative som de i økonomiprogrammene.
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques

 


Bachelor i Creative Industries Management

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
  • Vil måtte ta mange fag ekstra og må regne med ekstra studietid. Be om personlig veiledning dersom dette er aktuelt.
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og kan regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode. Må ta matematikk da dette er et fagkrav
  • Må ta minimum to ekstra bedriftsøkonomiske (BØK) kurs (15 studiepoeng)
  • Må ta minimum ett ekstra samfunnøkonomisk (SØK) kurs. 
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta enda ett samfunnsøkonomisk kurs i tillegg til det obligatoriske kurset de må ta (eks. anvent mikro). Dette er fordi makroøkonomikurs i markedsføringsprogrammene er ikke like kvantitative som de i økonomiprogrammene.
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques


 

Bachelor i Markedsføringsledelse

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
  • Vil måtte ta mange fag ekstra og må regne med ekstra studietid. Be om personlig veiledning dersom dette er aktuelt.
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og bør regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet.
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom side tittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode. Må ta matematikk da dette er et fagkrav.
  • Må ta minimum to ekstra bedriftsøkonomiske (BØK) kurs (15 studiepoeng)
  • Må ta minimum ett ekstra samfunnøkonomisk (SØK) kurs. 
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta enda ett samfunnsøkonomisk kurs i tillegg til det obligatoriske kurset de må ta (eks. Anvent mikro). Dette er fordi makroøkonomikurs i markedsføringsprogrammene er ikke like kvantitative som de i økonomiprogrammene.
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques

 


 

Bachelor i PR og markedskommunikasjon

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
  • Vil måtte ta mange fag ekstra og må regne med ekstra studietid. Be om personlig veiledning dersom dette er aktuelt.
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og kan regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode. Må ta matematikk da dette er et fagkrav.
  • Må ta minimum to ekstra bedriftsøkonomiske (BØK) kurs (15 studiepoeng)
  • Må ta minimum ett ekstra samfunnøkonomisk (SØK) kurs. 
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta enda ett samfunnsøkonomisk kurs i tillegg til det obligatoriske kurset de må ta (eks. Anvent mikro). Dette er fordi makroøkonomikurs i markedsføringsprogrammene er ikke like kvantitative som de i økonomiprogrammene.
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques


 

Bachelor i Regnskap og revisjon

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og kan regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques

 

 

Bachelor i Retail Management

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.   

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
  • Vil måtte ta mange fag ekstra og må regne med ekstra studietid. Be om personlig veiledning dersom dette er aktuelt.
 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og kan regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode. Må ta matematikk da dette er et fagkrav
  • Må ta minimum to ekstra bedriftsøkonomiske (BØK) kurs (15 studiepoeng)
  • Må ta minimum ett ekstra samfunnøkonomisk (SØK) kurs. 
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta enda ett samfunnsøkonomisk kurs i tillegg til det obligatoriske kurset de må ta (eks. anvent mikro). Dette er fordi makroøkonomikurs i markedsføringsprogrammene er ikke like kvantitative som de i økonomiprogrammene.
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset:
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques


 

 

Bachelor i Økonomi og administrasjon

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
 • Master i Finans / MSc in Finance
 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.   

 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Fyller de formelle fagkravene til opptak
  • Anbefales i tillegg å ta mer samfunnsøkonomi (eks. Anvendt mikro)
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel – QTEM Network
  • Programmet har særskilte opptakskrav


 

Bachelor i Økonomi og forretningsjus

Kvalifiserer direkte til:

 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management og Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics

Som tilbys fra tidlig i august, før studiestart. Kursene er gratis og går på engelsk. Dette er nyttig som en oppfriskning og for å komme i gang med studier på engelsk. Les mer om forkurs her.  

Ekstra opptakskrav til:

 • Master i Finans / MSc in Finance
  • Må ta opp en del ekstra fag og kan regne med ekstra studietid
  • Vi anbefaler nye studenter forkurs:
   • FORK 1002 Preparatory course in Elementary Statistics
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques
   • FORK 1005 Preparatory course in Mathematics
  • Anbefaler alle nye studenter å ta kurset finansiell styring som valgkurs, dersom dette ikke er en del av bachelorprogrammet
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
  • Må ta minimum ett ekstra fag innenfor metode for å fylle de formelle fagkravene
  • Må ta ett ekstra bedriftsøkonomisk kurs for å fylle de formelle fagkravene
  • Anbefales i tillegg sterkt å ta ett ekstra kurs i samfunnsøkonomi (eks. anvendt mikro)
  • Vi anbefaler i tillegg å følge forkurset
   • FORK 1003 Preparatory course for MSc in Business
   • FORK 1004 Preparatory course in Study Techniques


Bachelor i Økonomi og ledelse / Siviløkonom

 • Master i Strategisk Markedsføringsledelse / MSc Strategic Marketing Management
 • Master i Ledelse og Organisasjonspsykologi / MSc Leadership and Organizational Psychology
 • Master i Regnskap og Revisjon / Master of Professional Accountancy
 • Master i Finans / MSc in Finance
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel
 • Master i økonomi og ledelse / MSc in Business – Siviløkonom sidetittel – QTEM Network
  • Programmet har særskilte opptakskrav

                                       


Last Modified: 29/03/2017 16:51