​​

Ny studentportal


BI har lansert ny studentportal og @BI avvikles.
Kontaktskjema finner du i den nye studentportalen →​​​​​​​​​​​New student portal


BI has launched a new student portal. @BI is discontinued.
Use the contact form in the new student portal →​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​